Viola hederacea

מוצא: אוסטרליה
צל חלקי עד מלא
גובה: 10 ס”מ
מרווחי שתילה: 30 ס”מ
צריכת מים: בינונית-רבה
קצב צימוח: מהיר

הסיגל הקיסוסי פורח רוב השנה. הצמח רגיש לחום כבד לכן מומלץ לשמור על אדמה לחה.

תרגישו חופשי לשאול שאלות ולשתף טיפים